23 March 2008

Vimm e...? Nårra unnrar åmm vi i Skåneland klarar våss ena? Ja sär,

Nåkk e nåkk, få väkk våss i Skåneland frå Svarrje å di fjöreda i Stockholm.